Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

22.08.18

Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

 Na operacje w zakresie "Przetwórstwo rolno – spożywcze"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze nr III/EFRR/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr III/EFRR/2018

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ operacji 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze nr IV/EFRR/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr IV/EFRR/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Czytaj więcej