Ogłoszenie o naborze nr II/EFS/2021 Typ 6 Programy aktywności lokalnej

30.12.20

Ogłoszenie o naborze nr II/EFS/2021 Typ 6 Programy aktywności lokalnej

 Termin składania wniosków

od dnia 18 stycznia 2021r.

do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora). Złożenie wersji papierowej do biura LGD do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 880 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 449 070,00 PLN na projekt

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2021 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

30.12.20

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2021 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 15.02.2021 r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 15.02.2021 r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 138 616,69 PLN
Maksymalna wartość dofinasowania: 200 000,00 PLN.

Czytaj więcej