Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

15.09.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.10.2019 r. do godziny 15:00

Komunikat  -Zmiana załącznika Regulaminu Rady

Informujemy, iż uległ zmianie Regulamin Rady Suwalsko-Sejneńskiej LGD załącznik do naboru nr 11 w zakresie zmiany Załącznika nr 1 do części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji (RPOWP) -

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) punkt 9 „Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem

rozliczania określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków.”

Obowiązuje od dnia publikacji

 Dodany: 24.10.2019r
 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

15.09.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.10.2019 r. do godziny 15:00

Komunikat  -Zmiana załącznika Regulaminu Rady

Informujemy, iż uległ zmianie Regulamin Rady Suwalsko-Sejneńskiej LGD załącznik do naboru nr 11 w zakresie zmiany Załącznika nr 1 do części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji (RPOWP) -

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) punkt 9 „Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem

rozliczania określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków.”

Obowiązuje od dnia publikacji

 Dodany: 24.10.2019r

Czytaj więcej