Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 25.01.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 18.02.2022 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 274 057,71€ (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 096 230,84 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

-          Termin, od którego można składać wnioski – 25.01.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 18.02.2022 do godz. 15:30 

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Maksymalna dopuszczalna wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 100 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: – 324 406,67 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 297 626,68 zł).

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.02.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.02.2022 r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 172 408,18 PLN PLN

Czytaj więcej