Ogłoszenie o naborze wniosków V/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków V/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 110 278,68 euro (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 441114,72 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

- Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 60 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi:  104 407,10 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 417 628,4zł).

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

25.08.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 30.09.2022 r. do godziny 15:30

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych w ramach naboru wynosi: 179 850,52 PLN

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

25.08.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

- Termin, od którego można składać wnioski – 09.09.2022 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2022 do godz. 15:30

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 90 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 160 701,16 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 642 804,64 zł).

 

Czytaj więcej