Przedłużenie trwania naborów nr  II/EFRR/2018

04.05.18

Przedłużenie trwania naborów nr II/EFRR/2018

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Czytaj więcej
Przedłużenie trwania naborów nr IV/EFS/2018

04.05.18

Przedłużenie trwania naborów nr IV/EFS/2018

W związku z trwającym naborem wniosków nr IV/EFS/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Czytaj więcej
UWAGA! Zmiana wzorów umów - EFS

02.05.18

UWAGA! Zmiana wzorów umów - EFS

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy wzory minimalnych zakresów umów na realizację projektów finansowanych ze środków EFS. Zmiana dotyczy, w przypadku naszej LGD naborów nr: I/EFS/2018, II/EFS/2018, III/EFS/2018 oraz IV/EFS/2018.

Czytaj więcej
Projekty grantowe

Projekty grantowe

Zaplanowano ogłoszenie trzech typów projektów grantowych:

· Promocja obszaru i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie ich włączenia społecznego -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty parasolowe ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych we wszystkich wymiarach 250 000,00 zł

Czytaj więcej

08.04.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018
Dodano dnia:2018-04-16
W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018.- Rewitalizacja małej skali. Typ projektu nr 9  na operacje z zakresu: 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ...

Czytaj więcej