Nabory archiwalne

Nabory archiwalne

Linki do naborów archiwalnych których treść była upubliczniana na starej (archiwalnej) stronie internetowej stowarzyszenia

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1 /2018 /G -I.	Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystyczne

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1 /2018 /G -I. Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystyczne

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Zakres tematyczny: Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej 

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2 /2018 /G - Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2 /2018 /G - Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

Zakres tematyczny: Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Czytaj więcej