Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 -Rodziny

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 -Rodziny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRROW/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.2
Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków  I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR

na operacje z zakresu Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.2 2 Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.2.4 Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

Czytaj więcej

Informacja o rekrutacji do projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą  ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania”

Czytaj więcej
Nabory archiwalne

Nabory archiwalne

Linki do naborów archiwalnych których treść była upubliczniana na starej (archiwalnej) stronie internetowej stowarzyszenia

Czytaj więcej