Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2022

W związku z stwierdzonymi oszczędnościami wygenerowanymi przez naszych wnioskodawców w procesie realizacji operacji/projektów istnieje możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach realizacji LSR. W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie kwot przypisanych do poszczególnych rodzajów działań. Poniżej przedstawiamy załącznik nr 2 do LSR - Plan działania z proponowanymi przez organy LGD zmianami.

Dla ułatwienia informujemy, iż po zaakceptowaniu proponowanych zmian planujemy ogłosić jeszcze konkursy:

- premie na zakładanie działalności gospodarczej ze środków EFRROW - 50 000,00 Euro

- wsparcie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/turystycznej ze środków EFRROW - 113658,74 Euro

- rewitalizacja małej skali ze środków EFRR - 179850,52 PLN

Propozycje zmian/uwagi można zgłaszać do dnia 27.05.2022r. na adres email: biuro@su-se.pl 

Dodany 13.05.22