Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektów współpracy

W związku z planowaną realizacją projektu współpracy na rzecz podniesienia kompetencji mieszkańców terenu objętego LSR przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju. W dokumencie tym, w związku z przesunięciami kwot niewykorzystanych w poprzednich projektach współpracy wartość planowanego projektu w ramach przedsięwzięcia I.1.2. Inwestycja w przyszłość  z PROW wzrosła z 75000,00 do 87409,57 Euro. Mamy nadzieję, że proponowane zmiany spotkają się z Państwa akceptacją i przyczynią się do wzrostu jakości realizowanych projektów współpracy.