Wyniki oceny naboru II/EFRR/2018 działanie – Rewitalizacja

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFRR/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Poniżej lista operacji wybranych i pozostałe pliki do pobrania.

Dodany 27.06.18