Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (4)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

 Porządek obrad:

1.               Otwarcie Walnego Zebrania.

2.               Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

3.               Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4.               Przyjęcie porządku zebrania.

5.               Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.               Głosowanie nad przyjęciem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

7.               Przedstawienie stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2030.

8.               Wolne wnioski.

9.               Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad.

 

Dodany 30.11.22