Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (2)

 Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńskiej” LGD zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15.06.2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.

2.      Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.      Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

6.      Dyskusja nad wprowadzonymi zmianami.

7.      Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu zmian w LSR.

8.      Wolne wnioski.

9.      Zakończenie zebrania.

           

Dodany 07.06.22