BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Przerwa w pracy biura

Dodano dnia: 2017-11-02
Informujemy, iż zgodnie z uchwałą zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 lutego 2017r. dzień 3 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy w Stowarzyszeniu "Suwalsko - Sejneńska" LGD za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2017r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - 29.09.2017

Dodano dnia: 2017-10-06

W związku z uwagami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia naborów nr: III, IV, i V / EFRR/2017 oraz II i III / EFRROW/2017 w dniu 29.09.2017 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania korekt w przedmiotowej dokumentacji.


Obowiązki informacyjne beneficjentów PROW

Dodano dnia: 2017-09-15

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - 21.08.2017

Dodano dnia: 2017-08-24

W związku z wpłynięciem dokumentów w ramach procedury protestu dla naboru III/EFFROW/2017 oraz I/EFRROW/2017, w dniu 21.08.2017 odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu ich rozpatrzenia.


Informacja o wyniku naborów

Dodano dnia: 2017-08-09

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków w ramach naborów II/EFRROW/2017, III/EFRROW/2017, III/EFRR/2017, IV/EFRR/2017 oraz V/EFRR/2017 przedstawiamy Państwu wyniki oceny dokonanej przez Radę LGD w dniu 2 sierpnia 2017.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - 02.08.2017

Dodano dnia: 2017-07-26

W związku z zakończeniem naborów w nr II/EFRROW/2017, III/EFRROW/2017, III/EFRR/2017, IV/EFRR/2017 oraz V/EFRR/2017 informujemy, iż wnioski złożone w tych naborach rozpatrywane będą na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 02.08.2017. Początek posiedzenia Rady o godz. 10:00.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.08.2017

Dodano dnia: 2017-07-25
W związku z koniecznością aktualizacji  LSR Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków w dniu 11.08.2017. Walne zebranie odbędzie się w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45). Początek zebrania o godz. 10:00.

Informacja o wyniku naborów

Dodano dnia: 2017-07-17

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków w ramach naborów II/EFRR/2017, I/EFS/2017, II/EFS/2017, III/EFS/2017,  IV/EFS/2017 oraz protestu w ramach naboru I/EFRROW/2017 przedstawiamy Państwu wyniki oceny Rady. Poniżej do pobrania załączniki związane z procedurą oceny  wniosków i protestu.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - 12.07.2017

Dodano dnia: 2017-07-05


W związku z zakończeniem naborów  nr:  II/EFRR/2017, I/EFS/2017, II/EFS/2017, III/EFS/2017,  IV/EFS/2017 informujemy, iż w dniu 12.07.2017 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Początek posiedzenia o godz. 9:00.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach EFRR - działania 8.6

Dodano dnia: 2017-06-26

"Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, iż od dnia 10.07.2017 składać będzie można wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020 na typy projektów nr 5, 7 i 8.


Nabór wniosków w ramach EFRROW

Dodano dnia: 2017-06-26

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" LGD zaprasza do zapoznania się z dokumentacją ogłoszonych w dniu dzisiejszym naborów na dofinansowanie projektów ze środków EFRROW. Wnioski można składać od dnia 10.07.2017r.


Konsultacje zmian w LSR

Dodano dnia: 2017-06-24

W związku z otrzymaną informacją pokontrolną IZ istnieje konieczność aktualizacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu.


Strona z 5
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych