BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Uwaga - materiał ważny dla wnioskodawców w ramach EFS

Dodano dnia: 2018-03-21

W związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Departament EFS w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przygotował materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,które są realizowane w Priorytecie Inwestycyjnym 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Stanowi on materiał informacyjny na temat efektywności społecznej i zatrudnieniowej w PI 9i, systematyzujący zalecenia dotyczące jej pomiaru zawarte w ww. Wytycznych, uzupełnione o przykładowe wyliczenia.
Zmiana warunków udzielenia wsparcia - 8.6 i 9.1 RPO WP

Dodano dnia: 2018-03-15

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 271/3838/2018 z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego informujemy, iż zmianie uległy dokumenty: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, z zakresu typu projektu nr 6 (Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru nr III/EFS/2018) oraz  Lista warunków udzielania wsparcia typ 6 (Załącznik nr 6 do ogłoszenia naboru nr III/EFS/2018).
NOWY NABÓR WNIOSKÓW - Programy Aktywności Lokalnej

Dodano dnia: 2018-03-12

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, że w dniach 26 marca - 10 kwietnia 2018 składać będzie można wnioski o dofinansowanie na projekty typ 6 - Programy Aktywności Lokalnej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją naboru: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iii-efs-2018----typ-operacji-6---pal


Zakończono nabór wniosków

Dodano dnia: 2018-03-02

W dniu 28.02.2018 zakończono nabory wniosków w ramach funduszy: EFRROW, EFRR oraz EFS. Na poszczególne nabory wpłynęło:

I/EFRROW/2018 - 1 wniosek

II/EFRROW/2018 - 5 wniosków - 1 wycofano

I/EFS/2018 - 4 wnioski

II/EFS/2018 - 1 wniosek

I/EFRR/2018 - 2 wnioski


Zasady promocji projektów

Dodano dnia: 2018-02-13

Informujemy, iż obowiązują nowe zasady oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Zasady te są obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. Link do pełnej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Barwy%20Rzeczypospolitej%20Polskiej


Spotkania informacyjno - szkoleniowe dotyczące trwających naborów wniosków

Dodano dnia: 2018-02-08

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych w dniach 15 i 16 lutego 2018.

15 lutego 2018 - spotkanie dotyczące naborów w ramach EFRR (OZE) oraz EFRROW (infrastruktura ogólnodostępna)

16 lutego 2018 - spotkanie dotyczące naborów w ramach EFS (typ projektu 3 i 7)


Uwaga - zmiana wzoru umowy EFS

Dodano dnia: 2018-02-07

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.


Warsztat refleksyjny

Dodano dnia: 2018-01-30

W terminie 2 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju "Suwalsko - Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania  W warsztacie refleksyjnym wezmą udział członkowie rady, zarządu oraz pracownicy biura.


NOWE NABORY WNIOSKÓW

Dodano dnia: 2018-01-29

Nabory w ramach wszystkich 3 Funduszy - EFS, EFRR, EFRROW. Wnioski przyjmowane będą w dniach 13 -28 lutego 2018.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 19.01.2018

Dodano dnia: 2018-01-04

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy wszystkich członków naszej organizacji na Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 19.01.2018 w siedzibie gminy Suwałki - ul. Świerkowa 45. Początek zebrania o godz. 10:00.
Dzień wolny - przerwa w pracy biura LGD

Dodano dnia: 2018-01-04

W związku z dniem ustawowo wolnym - 06 stycznia 2018- przypadającym w sobotę, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/12/2017 z dnia 21.12.2017 informujemy, że w dniu 05.01.2018 biuro LGD będzie nieczynne. Powyższe dotyczy biur w Suwałkach i Sejnach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Przerwa w pracy biura

Dodano dnia: 2017-11-02
Informujemy, iż zgodnie z uchwałą zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 lutego 2017r. dzień 3 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy w Stowarzyszeniu "Suwalsko - Sejneńska" LGD za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2017r.
Strona z 6
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych