Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" LGD zaprasza do zapoznania się z dokumentacją ogłoszonych w dniu dzisiejszym naborów na dofinansowanie projektów ze środków EFRROW w ramach typów operacji:

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - służącej edukacji.

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - służącej włączeniu społecznemu.

Dokumentacja naborów znajduje się w zakładce Nabory wniosków/2017/PROW


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych