BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


"Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, iż od dnia 10.07.2017 składać będzie można wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.6 RPO WP - Typ:

5 - Szlaki turystyczne w obszarach chronionych,

7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

- zabytki

- instytucje kultury,

8 - infrastruktura na potrzeby usług aktywizacji społeczno-zawodowej.

Bezpośredni link do ogłoszeń: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych