"Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, iż od dnia 10.07.2017 składać będzie można wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.6 RPO WP - Typ:

5 - Szlaki turystyczne w obszarach chronionych,

7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

- zabytki

- instytucje kultury,

8 - infrastruktura na potrzeby usług aktywizacji społeczno-zawodowej.

Bezpośredni link do ogłoszeń: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych