BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy wszystkich członków naszej organizacji na Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 19.01.2018 w siedzibie gminy Suwałki - ul. Świerkowa 45. Początek zebrania o godz. 10:00.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania będzie zmiana zapisów Statutu Stowarzyszenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz korekty lokalnych kryteriów oceny operacji zgodnie z wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Poniżej do pobrania:

Projekt Statutu z uwzględnieniem zmian

Opis zmian lokalnych kryteriów oceny operacji

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych