Członkowie

ZWYCZAJNI

Osoba fizyczna lub prawna,  ma siedzibę i działa na terenie LGD,
posiada rekomendację 4 członków założycieli, złoży deklarację członkowską, wpłaci składkę członkowską

WSPIERAJĄCY

Osoba fizyczna lub prawna, ma siedzibę i działa na terenie LGD, posiada rekomendację 4 członków założycieli, złoży deklarację członkowską, wpłaci składkę członkowską

HONOROWI

każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia

Więcej informacji o członkach ich prawach i obowiązkach w Statucie.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych