• Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64, adres e-mail s-s.lgd@o2.pl,  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


 • Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

  Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat . zapisów w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu dla biura LGD. 


 • Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem

  Zapytanie dotyczy zamówienia na dostawę  nowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania.


 • Anulowanie zapytań ofertowych

  W związku z ogłoszonymi w dniu 01.12.2016 zapytaniami ofertowymi dotyczącymi dostawy w formie leasingu z możliwością wykupu sprzętu: meble oraz urządzenia teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, informujemy o anulowaniu w/w postępowań.


Strona z 2
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych