Odpowiadając na otrzymane zapytania dot. postępowania wyjaśniamy:
1. Zamawiający jako "czas reakcji serwisowej" rozumie czas niezbędny do naprawy lub dostarczenia sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niż będący przedmiotem usługi serwisowej. 
2. Urządzenie wielofunkcyjne opisane w zamówieniu powinno zapewniać możliwość obsługi formatów do A3.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych