Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD podpisała umowę na dofinansowanie działań zmierzających do opracowania nowej strategii na okres 2021-2027. - kopia umowy w załączniku poniżej. 

Niezbędne informacje o działaniach podejmowanych w celu napisania nowej LSR znajdą Państwo w zakładce "Wsparcie przygotowawcze"

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Plan spotkania:

1.      Prezentacja założeń RLKS na lata 2023-2030

2.      Omówienie ankiety badawczej dot. obszarów rozwojowych terenu LSR – (możliwość jej wypełnienia w trakcie spotkania)

3.      Prezentacja wstępnych wyników ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat jej wpływu na rozwój terenu nią objętego

4.      Moderowane warsztaty na temat przyszłego kształtu analizy SWOT w odniesieniu do zidentyfikowanych przez zebranych czynników rozwojowych

W załączniku harmonogram najbliższych spotkań.

W załączniku harmonogram najbliższych spotkań.

Jeżeli nie możesz przyjść na żadne spotkanie wypełnij ankietę znajdującą się na naszej stronie pod adresem: 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=21451382&&b=e5a2416cb74&&c=7ed20944 

 

Dodany 03.06.22

Galeria zdjęć