Komunikat

Nabór wniosków nr V/EFRR/19 Przedsięwzięcie I.2.4 – Ekologiczna Suwalszczyzna Typ operacji 1 Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi) został anulowany z powodu zmiany warunków dostępu oraz konieczności opracowania nowej procedury.

 Dodany 25.09.2019r

 

 

 

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr V/EFRR/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR
do roku 2023

Przedsięwzięcie I.2.4 – Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu Typ operacji 1 instalacje OZE w gospodarstwach domowych
(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYP nr 1 (OZE)

Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-038/19

Pełna treść ogłoszenia w załączniku nr 1 OZE_Ogloszenie2019.doc

Pełna treść ogłoszenia w załączniku nr 1 

Dodany 15.09.19

Pliki do pobrania

OZE_Ogloszenie2019.pdf pdf 273.37 KB Dodany 17.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia -OZE.docx docx 136.43 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_2_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR.doc doc 784.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_3_Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 532.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_4_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 150.58 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5a_Formularz_w_zakresie_OOS.doc doc 418.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5b_Instrukcja_wypelniania_formularza_OOS.pdf pdf 687.26 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5c_Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.doc doc 382.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5d_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci__VAT.doc doc 357.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5e_Oswiadczenie_do_LGD_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 81.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5f_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_informacja_wobec_rejestrow_prowadzonych_przez_GDOs.doc doc 356.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5g_Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 359.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5h_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsb xlsb 86.63 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5i_Formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsb xlsb 94.44 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5j_Oswiadczenie_o_nieubieganiu_sie_o_dofinansowanie_w_ramach_projektow_realizowanych_w_osiach_glownych.doc doc 357.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5k-Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowychIZ.docx docx 63.65 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_6_Wzor_wniosku_o_platnosc.doc doc 193.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_7_Lista_warunkow_udzielenia_wsparcia_w_ramach_dzialania_8.6.docx docx 77.27 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_8_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.72 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_9_Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_EFRR.pdf pdf 4.89 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_10_Instrukcja_wypelnienia_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.doc doc 901.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_11_Regulamin Rady LGDz4 02 2019.pdf pdf 2.09 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_12_Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.46 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik