Informujemy, iż w ramach ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko–Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w ramach naboru wniosków nr V/EFRR/2018 na operacje z zakresu: Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu nie wpłynął żaden wniosek.

Dodany 15.10.18