Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu / nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

 Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r.

Dotyczy naborów: 

I/EFS/2021 typ 9 -Wsparcie usług opiekuńczych... http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2021-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-f.html#gsc.tab=0 oraz

II/EFS/2021 Typ 6 Programy aktywności lokalnej http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iefs2021-typ-6-program-aktywnosci-lokalnej.html#gsc.tab=0 

 

Dodany 10.08.21