Przedłużenie trwającego naboru:

nr V/EFS/2018 TYP  4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;

nr VI/EFS/2018. Typ 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;

Termin zakończenia w/w naborów upływa 13.07.2018 roku, zmiana uwidoczniona w załączniku nr 1 "Warunki udzielenia wsparcia"

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodany 28.06.18