W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr III/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Dodany 14.11.22