Podmiot realizujący grant obowiązany jest do:

zamieszczenia tablicy informacyjnej (dla projektów inwestycyjnych -związanych z rozwojem infrastruktury) wielkość minimalna A3, w miejscu inwestycji, widoczna dla osób postronnych (obowiązek od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu związania z celem)

Informowania na plakatach o realizacji działań (dla projektów nieinwestycyjnych -spotkania szkolenia...) wielkość minimalna A4, w miejscu prowadzenia zajęć, widoczna dla osób postronnych.

Komunikat z dnia 20.09.2019r

Informujemy, iż umieszczone na naszej stronie wzory list obecności na szkoleniach oraz wzór tablicy informacyjnej (dotyczy wersji kolorowych) zawierały błąd w postaci braku loga „Flaga Rzeczypospolita Polska”

  -od 20.09.2019r należy stosować poniższe pliki.

Wzory dokumentów do pobrania poniżej

Dodany 05.07.19