Podmiot realizujący grant obowiązany jest do:

zamieszczenia tablicy informacyjnej (dla projektów inwestycyjnych -związanych z rozwojem infrastruktury) wielkość minimalna A4, w miejscu inwestycji, widoczna dla osób postronnych (obowiązek od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu związania z celem)

Informowania na plakatach o realizacji działań (dla projektów nieinwestycyjnych -spotkania szkolenia...) wielkość minimalna A4, w miejscu prowadzenia zajęć, widoczna dla osób postronnych.

Wzory dokumentów do pobrania poniżej

Dodany 05.07.19