Projekt grantowy: "Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Zelwa"

Cel: zadania:. Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Zelwa

Wartość inwestycji: 49 999,99 zł

Dofinansowanie: 47 499,99 zł

 Zadanie polegało na budowie pomostu pływającego, jako infrastruktury rekreacyjnej. Zostało zrealizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców oraz turystów problemy z dostępem do jezior wyposażonych w pomosty. Zadanie zostało zrealizowane w całości poprzez montaż i wykonanie pomostu pływającego w ramach jednej usługi, przez co został osiągnięty cel i wskaźniki projektu. Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane zgodnie z zasadami oznakowania PROW.

Pomost spełnia warunki uznania typu wyrobu w Polskim Rejestrze Statków.

Galeria zdjęć