Projekt grantowy  "Centrum Sportu i Rekreacji"

Cel zadania-Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Słobódce został osiągnięty w całości wraz ze wskaźnikami jego realizacji Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Prace zostały wykonane zgodnie z ustalonymi wymogami. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw korzysta młodzież. Opracowano i upubliczniono regulamin korzystania z placu.

Wartość inwestycji: 49 999,50

Dofinansowanie: 47 499,52

Galeria zdjęć