"Pan Tadeusz"

Projekcja kina plenerowego w dniu 20.08.2021r w Bakałarzewie na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie od godziny 20.30 wstęp wolny

Zadanie nr U 4-5/3/2020/G pt. „Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie”  realizowane przez Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodany 10.08.21

Galeria zdjęć