"TATO"

Nowy termin projekcji kina plenerowego w dniu 13.08.2021r. w miejscowości Berżniki od godziny 20.30 wstęp wolny

Projekcja kina plenerowego w dniu 01.08.2021r  z powodu złych warunków atmosferycznych została przeniesiona na 13.08.2021r.

Projekcja kina plenerowego w dniu 01.08.2021r w miejscowości Berżniki na placu przy byłym Gminnym Ośrodku Kultury, od godziny 21.00 wstęp wolny.

Zadanie nr U 4-5/3/2020/G pt. „Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie”  realizowane przez Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” we współpracy z Gminą Sejny, w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    

Dodany 26.07.21

Galeria zdjęć