Projekt grantowy: „Aktywizacja mieszkańców wsi”

Cel: zadania:. Aktywizacja mieszkańców wsi Gminy Suwałki

Wartość inwestycji: 49 303,00 zł

Dofinansowanie: 44 304,40 zł

 Niniejszy projekt miał na celu integrację mieszkańców wsi i turystów, przełamania barier poglądowych, pokazania i uświadomienia mieszkańcom wsi dobroci płynącej z uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, zacierania różnic poglądowych mieszkańców wsi i miasta. Pokazania pozytywnych aspektów płynących z faktu „wyjścia z domu” i spędzenia aktywnie czasu w gronie sąsiadów, znajomych oraz poznania ciekawych ludzi.

Przedsięwzięcie zakłada 6 działań:

Działanie nr 1 –  Organizacja zawodów w plażową piłkę siatkową w Osinkach - wręczenie nagród dla pierwszych 5– ciu drużyn przybyłych na zawody oraz wspólne spotkanie przy muzyce.

Działanie nr 2 – organizacja turnieju szachowego w Okuniowcu z wręczeniem nagród dla najlepszych 10 – ciu osób przybyłych na zawody oraz wspólne spotkanie przy muzyce, śpiewanie starych „zapomnianych” pieśni będących naszym dziedzictwem kulturowym przy profesjonalnej oprawie muzycznej wraz z  promocją i degustacją regionalnych potraw.

Działanie nr 3 –organizacja turnieju w tenisa stołowego -wręczenie nagród dla najlepszych 10 –ciu osób przybyłych na zawody oraz, wspólne spotkanie przy muzyce, śpiewanie starych „zapomnianych” pieśni będących naszym dziedzictwem kulturowym przy profesjonalnej oprawie muzycznej wraz z degustacją regionalnych potraw.

Działanie nr 4 organizacja zawodów w piłkarzyki w Turówce Nowej -wręczenie nagród dla najlepszych 5 –ciu dwuosobowych drużyn przybyłych na zawody oraz wspólne spotkanie przy muzyce, śpiewanie starych „zapomnianych” pieśni będących naszym dziedzictwem kulturowym przy profesjonalnej oprawie muzycznej oraz promocja i degustacja regionalnych potraw.

Działanie nr 5 organizacja turnieju wiedzy o turystyce (o najciekawszych obiektach na Suwalszczyźnie)w Białej Wodzie, wręczenie nagród dla najlepszych 5– ciu osób przybyłych na turniej oraz spotkanie przy muzyce, śpiewanie starych „zapomnianych” pieśni będących naszym dziedzictwem kulturowym przy profesjonalnej oprawie muzycznej oraz promocja i degustacja regionalnych potraw.

Działanie 6 polegało na organizacji turnieju wiedzy o historii regionu w Poddubówku, wręczono  nagrody dla najlepszych 10 – ciu osób przybyłych na turniej wiedzy oraz   wspólne spotkanie przy muzyce, śpiewanie starych „zapomnianych” pieśni będących naszym dziedzictwem kulturowym z promocją i degustacją regionalnych potraw.

Galeria zdjęć