W dniu 8.09.2019 r. w Okuniowcu odbył się turniej szachowy, zorganizowany w ramach projektu grantowego Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi” dofinansowanego  w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 Głównym celem zawodów była aktywizacja mieszkańców wsi i turystów przebywających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

 Do udziału w turnieju zgłosiło się 16 zawodników. Pierwsze miejsce wywalczył Dorian Sawicki z Nowej Wsi (Gmina Suwałki). Drugi był Jan Butkiewicz z Okuniowca (Gmina Suwałki), natomiast trzecie miejsce wywalczyła Julia Boguszewska z Nowej Wsi (Gmina Suwałki).

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-X otrzymali nagrody zakupione w ramach projektu tj. plecak sportowy, butelka sportowa z filtrem, puchar. Pozostali zawodnicy otrzymali drobne upominki z zasobów własnych Fundacji.

Równolegle podczas wydarzenia odbywała się degustacja potraw, w tym regionalnych.

 Wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem dawnych pieśni regionalnych.

 Do realizacji działania wykorzystano również zakupiony w ramach projektu profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę do występów artystycznych.

Dodany 10.09.19

Galeria zdjęć