W dniu 13.09.2019 r. w Białej Wodzie (teren Środowiskowego Domu Samopomocy) odbył się turniej wiedzy o turystyce (najciekawsze obiekty na Suwalszczyźnie), zorganizowany w ramach projektu grantowego Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi” dofinansowanego  w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Głównym celem zawodów była aktywizacja mieszkańców wsi i turystów przebywających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn dwuosobowych.

Zwycięzcami zostali:

·       I miejsce:               Jolanta Krukowska,  gmina Suwałki

                        Kinga Arasimowicz,  gmina Suwałki

·      II miejsce:             Katarzyna Bobrowska, , gmina Szypliszki

                        Beata Bobrowska,  22, gmina Szypliszki                                                                                

·       III miejsce:            Dawid Bałtrukanis, , gmina Suwałki

                                    Damian Bałtrukanis, , gmina Suwałki

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody zakupione w ramach projektu tj. plecak sportowy, butelka sportowa z filtrem, puchar.

Równolegle podczas wydarzenia odbywała się degustacja potraw, w tym regionalnych.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem dawnych pieśni regionalnych.

Do realizacji działania wykorzystano również zakupiony w ramach projektu profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę do występów artystycznych.

Dodany 16.09.19

Galeria zdjęć