W ramach realizacji projektu grantowego została wydana planowana publikacja książkowa w ilości 500 egzemplarzy. Przez cały okres realizacji projektu tekst wydawnictwa był w stałej edycji przez autora - dr Tomasza Naruszewicza oraz edytorkę ze strony wydawnictwa. Książka ostateczny kształt edytorski uzyskała w marcu 2020 i wtedy też została wydana. Ze względu na panujący w kraju stan epidemiczny nie było możliwe zorganizowanie planowanej na koniec marca konferencji promującej książkę oraz turystykę historyczną na Suwalszczyźnie. Mając na uwadze zdrowie i życie osób zainteresowanych tą tematyką zdecydowaliśmy się na skromną promocję za pomocą naszego profilu na portalu społecznościowym( https://www.facebook.com/StowarzyszenieNS/ ) a ilość polubień (ponad 100 w 2 dni) naszej informacji wskazuje, że cel jakim była promocja książki, historii regionu i turystyki historycznej został osiągnięty. Ze względu na długi proces edycji tekstu książki oraz jej korekty konieczne było przedłużenie czasu realizacji projektu do końca marca 2020 (aneksy z grudnia 2019 oraz marca 2020)

Galeria zdjęć