Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki zaprasza mieszkańców Gminy Suwałki do Okuniowca, (Okuniowiec 1A-gospodarstwo agroturystyczne) na turniej szachowy, który odbędzie się w dniu 8 września 2019 r. 

Turniej jest realizowany w ramach projektu pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi" w ramach umowy o powierzenie grantu nr U5-9/2/2018/G z dnia 1.07.2019 r.

Dodany 03.09.19