INFORMACJA O PRZEBIEGU DZIAŁANIA

 W dniu 02.08.2019 r. w miejscowości Osinki, gm. Suwałki odbyły się zawody w plażową piłkę siatkową, zorganizowane w ramach projektu grantowego Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki. Zawody były jednym z działań projektu grantowego pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi” dofinansowanego w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 Głównym celem zawodów była aktywizacja mieszkańców wsi i turystów przebywających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

 Do udziału w zawodach zgłosiło się 5 dwuosobowych drużyn. Zawodnicy z zaangażowaniem oddawali się sportowej rywalizacji. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody zakupione w ramach projektu tj. plecak sportowy, butelka sportowa z filtrem, puchar. Dodatkowo drobnymi upominkami nagrodzono najmłodszego zawodnika oraz jedyną kobietę, która brała udział w zawodach.

 Równolegle podczas wydarzenia odbywała się degustacja potraw, w tym regionalnych. Po zakończeniu rywalizacji sportowej licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości
i turyści bawili się wspólnie śpiewając m.in. regionalne pieśni.

 Do realizacji działania wykorzystano również zakupiony w ramach projektu profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę do występów artystycznych.

Dodany 09.08.19

Galeria zdjęć