Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b, udostępniamy Państwu formularz ankiety
monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służy do oceny stopnia realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD 2014 – 2020.

Dodany 31.03.18