Wnioskodawca: Gmina Raczki - 4/II/EFRR/2017

Tytuł operacji: „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I”

Lokalizacja: Plac Kościuszki w Raczkach

W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną położoną przy Placu Kościuszki w Raczkach poprzez przebudowę ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, parkingów, rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę instalacji wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej. Głównym celem projektu była poprawa dostępności atrakcyjności infrastrukturalnej terenu LGD, w szczególności udostępnienie obiektów podnoszących jakość życia mieszkańców Gminy Raczki.

Całkowita kwota zadania: 704 556,63 zł

Kwota dotacji: 471 058,64 zł

Galeria zdjęć