Ogłoszenie o naborze wniosków nr V/EFS/2019 typ 10 Rodziny

28.10.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr V/EFS/2019 typ 10 Rodziny

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu poniżej

Dodano 17.03.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

Termin składania wniosków

od dnia 12 listopada 2019r. od godziny 8:00

przedłużony do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFS/2019 typ 9 -Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym f

24.10.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFS/2019 typ 9 -Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym f

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu poniżej

Dodano 17.03.2020

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

Termin składania wniosków

od dnia 8 listopada 2019r. od godziny 8:00

przedłużony do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFS/2019 typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją

24.10.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFS/2019 typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu

Dodano 17.03.2020

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 i nr 5 w zakresie wskazanym w przesłanych załącznikach. Pełna treść zmian.  Dodano 14.01.2020

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Dodano 08.01.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.Dodano 02.12.2019

Termin składania wniosków

od dnia 12 listopada 2019r. od godziny 8:00

przedłużony do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFS/2019 typ 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

24.10.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFS/2019 typ 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu

Dodano 17.03.2020

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 i nr 5 w zakresie wskazanym w przesłanych załącznikach. Pełna treść zmian

Dodano 14.01.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

Termin składania wniosków

od dnia 12 listopada 2019r. od godziny 8:00

przedłużony do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00

Czytaj więcej