Zrealizowane projekty PROW -Infrastruktura

Wnioskodawca: Gmina Raczki - 1/III/EFRROW/2017

Tytuł projektu: „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i kulturalną polegająca na przebudowie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”

Projekt zrealizowany w ramach naboru wniosków na Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach EFRROW 2014-2020.

Czytaj więcej