Projekty grantowe

Projekty grantowe

Zaplanowano ogłoszenie trzech typów projektów grantowych:

· Promocja obszaru i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie ich włączenia społecznego -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty parasolowe ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych we wszystkich wymiarach 250 000,00 zł

Czytaj więcej