Ogłoszenie o naborze nr II/EFS/2021 Typ 6 Programy aktywności lokalnej

30.12.20

Ogłoszenie o naborze nr II/EFS/2021 Typ 6 Programy aktywności lokalnej

 Termin składania wniosków

od dnia 18 stycznia 2021r.

do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora). Złożenie wersji papierowej do biura LGD do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 880 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 449 070,00 PLN na projekt

Czytaj więcej