ZWYCZAJNI
Osoba fizyczna lub prawna,  ma siedzibę i działa na terenie LGD,
posiada rekomendację 4 członków założycieli, złoży deklarację członkowską, wpłaci składkę członkowską

WSPIERAJĄCY
Osoba fizyczna lub prawna, ma siedzibę i działa na terenie LGD, posiada rekomendację 4 członków założycieli, złoży deklarację członkowską, wpłaci składkę członkowską

HONOROWI
każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia
Więcej informacji o członkach ich prawach i obowiązkach w Statucie.