Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1 /2018 /G -I.	Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystyczne

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1 /2018 /G -I. Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystyczne

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Zakres tematyczny: Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej 

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2 /2018 /G - Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2 /2018 /G - Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

Zakres tematyczny: Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych

Czytaj więcej

Wreszcie ruszają projekty grantowe

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w dniach 02 – 16 listopada 2018r zostanie ogłoszony nabór projektów grantowych w obszarach:

Mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz
Wsparcie sektora organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej
Projekty grantowe

Projekty grantowe

Zaplanowano ogłoszenie trzech typów projektów grantowych:

· Promocja obszaru i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie ich włączenia społecznego -alokacja 250 000,00 zł
· Projekty parasolowe ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych we wszystkich wymiarach 250 000,00 zł

Czytaj więcej