Stowarzyszenie  „Suwalsko – Sejneńska”  Lokalna  Grupa  Działania  powstała  w  dniu  05.08.2014  na  spotkaniu założycielskim w Wigrach. Wpis do KRS uzyskała w dniu 15.04.2015. 
Ze względu na krótką historię grupy, nie posiada ona jako podmiot doświadczenia w zakresie realizacji LSR. W jej skład weszły jednak trzy lokalne grupy działania: 
LGD „Sejneńszczyzna”,
LGD „Nasza Suwalszczyzna” ,
LGD „Szelment”. 

„Suwalsko – Sejneńska” LGD działa również na terenie, na którym do tej pory, działała LGD „Kanał Augustowski i Rospuda” – gmina  Nowinka – jednak ta LGD nie została członkiem „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD.

Powstanie  grupy  w  obecnym kształcie wymuszone  zostało  zmianami  przepisów  dotyczących  funkcjonowania lokalnych grup działania. Nie był to jednak proces sztuczny – wszystkie skupione w nowej grupie LGD posiadają długą historię współpracy, zarówno w ramach wdrażania LSR (projekty współpracy), jak i w ramach działań szkoleniowych czy też realizacji projektów w ramach EFS.

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie.

Galeria zdjęć