22.09.22

Terminarz spotkań – II tura

 Zakończyliśmy pierwszą turę spotkań potrzebną do analizy SWOT obszaru objętego nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania z mieszkańcami w ramach II tury konsultacji.

Czytaj więcej

01.06.22

Terminarz spotkań – I tura

W załączniku zostały umieszczone informacje o terminach i miejscu spotkań w ramach I tury konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

Czytaj więcej

01.06.22

Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD

Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2030 dla obszaru „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD będzie zgodny w założeniami określonymi w rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (uwzględniając zmiany z dnia 26 stycznia 2022 r) i będzie obejmował następujące działania (w tym następujące partycypacyjne metody konsultacji):

Czytaj więcej