Zakończyliśmy pierwszą turę spotkań potrzebną do analizy SWOT obszaru objętego nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy i ich mieszkańcy  będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone? zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy w II turze pozwolą nam ustalić rodzaje wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, przyporządkować budżet oraz wskaźniki.

Poniżej będziemy zamieszczali terminy spotkań z mieszkańcami w ramach II tury konsultacji.

1. Rutka -Tartak  28.09.2022 r. 10.00 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy

2. nie ustalono

3. nie ustalono

4. nie ustalono

Plan spotkania:

1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
2. Możliwości programowe wsparcia w poszczególnych funduszy
3. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie do analizy obszaru LSR.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Sieciowanie i wielotorowe pozyskiwanie informacji o potrzebach i zagrożeniach.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.

7. Wypełnienie ankiety

Jak można zgłaszać swoje propozycje ?.

Jeżeli nie możesz przyjść na żadne spotkanie wypełnij ankietę znajdującą się na naszej stronie pod adresem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=21451382&&b=e5a2416cb74&&c=7ed20944  

Skontaktuj się z biurem LGD -zgłoś swoje propozycje. biuro@su-se.pl 

Dodany 22.09.22