Zakończyliśmy pierwszą turę spotkań potrzebną do analizy SWOT obszaru objętego nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy i ich mieszkańcy  będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone? zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy w II turze pozwolą nam ustalić rodzaje wsparcia w ramach poszczególnych funduszy, przyporządkować budżet oraz wskaźniki.

Poniżej będziemy zamieszczali terminy spotkań z mieszkańcami w ramach II tury konsultacji.

1. Rutka -Tartak  28.09.2022 r. godz. 10.00 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy

2. Krasnopol 07.10.2022 r. godz. 10.30 -Sesja Rady Gminy, sala w Gminnym Centrum  Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, ul. 1 Maja 1

3. Jeleniewo 14.10.2022 r. godz. 9.30 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3

4. Suwałki 25.10.2022 r. godz. 9.30 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45

5. Przerośl 27.10.2022 r. godz. 9.00 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 11

6. Puńsk 27.10.2022 r. godz. 10.00 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23

7. Szypliszki 28.10.2022 r. godz. 13.00 -Sesja Rady Gminy, sala konferencyjna Urzędu Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21

8. Sejny 31.10.2022 r. godz. 9.30 -Sesja Rady Miasta ,  Ośrodek Kultury, Sejny, ul. 1 Maja 17 

9. Giby 04.11.2022 r. godz. 10.30 -Sesja Rady Gminy , sala konferencyjna Gminy, Giby 74A

10. Filipów 18.11.2022 r. godz. 11.00 -Sesja Rady Gminy , sala konferencyjna, Filipów, ul. Garbarska 2 

11. Sejny Gmina 28.11.2022 r. godz. 11.30 -Sesja Rady Gminy , Ośrodek Kultury, Sejny, ul. 1 Maja 17,

12. Bakałarzewo 29.11.2022 r. godz. 9.30 -Sesja Rady Gminy , Biblioteka Gminy Bakałarzewo, ul. Młyńska 11

13. Raczki 29.11.2022 r. godz. 11.30 -Sesja Rady Gminy , sala widowiskowo-konferencyjna Gminy, Raczki, Plac Kościuszki 37

14. Wiżajny 22.12.2022 r. godz. 10.00 -Sesja Rady Gminy , Wiżajny, ul. Wierzbołowska 3

15.  Nowinka 28.12.2022 r. godz. 10.00 -Sesja Rady Gminy,  Nowinka 26a

 

Plan spotkania:

1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
2. Możliwości programowe wsparcia z poszczególnych funduszy.
3. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie do analizy obszaru LSR.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Sieciowanie i wielotorowe pozyskiwanie informacji o potrzebach i zagrożeniach.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.

7. Wypełnienie ankiety

Jak można zgłaszać swoje propozycje ?.

Jeżeli nie możesz przyjść na żadne spotkanie wypełnij ankietę znajdującą się na naszej stronie pod adresem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8bc5f191&&b=3d3d10bb4&&c=7ed20944   

Skontaktuj się z biurem LGD -zgłoś swoje propozycje. biuro@su-se.pl 

Dodany 22.09.22

Galeria zdjęć