Zrealizowane projekty -Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca: Domysławski Piotr Nr wniosku 10/I/EFRROW/2017

Tytuł operacji: „Podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Piotra Stanisława Domysławskiego w zakresie usług turystycznych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu pływającego”

Projekt zrealizowany w ramach naboru  na Podejmowanie działalności nierolniczej ze środków EFRROW.

Czytaj więcej