Zrealizowane projekty -Podejmowanie działalności gospodarczej

30.09.20

Wnioskodawca: Pieczulis Maria, Nr wniosku: -I/EFRROW/2017

Tytuł operacji: „Remont budynku usługowego oraz jego wyposażenie przez Marię Pieczulis w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej „Regionalne produkty litewskie” polegającej na wprowadzeniu innowacyjnych potraw oraz obsłudze ruchu turystycznego Suwalszczyzny”

Czytaj więcej

Wnioskodawca: Domysławski Piotr Nr wniosku 10/I/EFRROW/2017

Tytuł operacji: „Podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Piotra Stanisława Domysławskiego w zakresie usług turystycznych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu pływającego”

Projekt zrealizowany w ramach naboru  na Podejmowanie działalności nierolniczej ze środków EFRROW.

Czytaj więcej