Bądź na bieżaco
Sprawdź aktualności

13.07.18

Nadzwyczajne Walne Zebranie LGD

W związku z koniecznością zatwierdzenia zmian w LSR zarząd liczy na niezawodne przybycie.

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie i Lokalnej Strategii Rozwoju wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

13.07.18

Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Odpoczynek i rekreacja ..."

 Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

28.06.18

Przedłużenie trwającego naboru EFS

Dotyczy naborów:

V/EFS/2018 - przedszkola; VI/EFS/2018 - małe szkoły

Czytaj więcej

21.06.18

Ankieta

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety w na temat komunikacji z naszym LGD.

Czas wypełnienia około 3 min. Po wejściu - link poniżej, w oknie powitalnym kliknąć DALEJ

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6a287877&&b=3d3d10bb4&&c=7ed20944

Czytaj więcej

20.06.18

Zmiana wzoru umowy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - dotyczy rozwoju działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Obszar naszego działania