Bądź na bieżaco
Sprawdź aktualności

21.11.21

Warsztaty refleksyjne/ewaluacja 2021

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne/ewaliacja w dniu 30 listopada 2021r. (wtorek) na godzinę 9.00 do siedziby biura przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj więcej

19.11.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Czytaj więcej

01.10.21

Komunikat dotyczący Pracy Biura

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż od dnia 04.10.2021r. do dnia 08.10.2021r. Biura w Sejnach i Suwałkach będą pracowały wyłącznie w systemie zdalnym.

Kontakt wyłącznie na email: biuro@su-se.pl 

Czytaj więcej

10.09.21

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w siedzibie Gminy Suwałki  (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 11:00.

Czytaj więcej

22.08.21

Zapraszamy do miejscowości Nowinka na projekcję kina plenerowego

"Pan Idealny"

Projekcja kina plenerowego w dniu 27.08.2021r w miejscowości Nowinka na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury, od godziny 20.30 wstęp wolny

Czytaj więcej

13.08.21

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji lokalnych kryteriów wyboru operacji zaobserwowanych w ramach kolejnych naborów wniosków organizowanych przez naszą LGD, na wniosek Rady Stowarzyszenia, planujemy dokonanie zmian w w/w kryteriach.

Czytaj więcej

10.08.21

Zapraszamy do miejscowości Bakałarzewo na projekcję kina plenerowego

"Pan Tadeusz"

Projekcja kina plenerowego w dniu 20.08.2021r w Bakałarzewie na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie od godziny 20.30 wstęp wolny

Czytaj więcej

10.08.21

Komunikat w sprawie zmiany załącznika do ogłoszeń - wzór deklaracji wekslowej

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej
Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

19.11.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Czytaj więcej
Komunikat dotyczący Pracy Biura

01.10.21

Komunikat dotyczący Pracy Biura

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż od dnia 04.10.2021r. do dnia 08.10.2021r. Biura w Sejnach i Suwałkach będą pracowały wyłącznie w systemie zdalnym.

Kontakt wyłącznie na email: biuro@su-se.pl 

Czytaj więcej
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD

10.09.21

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w siedzibie Gminy Suwałki  (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 11:00.

Czytaj więcej
Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

13.08.21

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji lokalnych kryteriów wyboru operacji zaobserwowanych w ramach kolejnych naborów wniosków organizowanych przez naszą LGD, na wniosek Rady Stowarzyszenia, planujemy dokonanie zmian w w/w kryteriach.

Czytaj więcej
Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

07.06.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 dotyczącym możliwości zwiększenia alokacji środków na wdrażanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju informujemy, że dodatkowa kwota, jaką możemy dysponować to 487 000,00 euro w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Czytaj więcej
Komunikat ARiMR

27.05.21

Komunikat ARiMR

W dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Obszar naszego działania