Bądź na bieżaco
Sprawdź aktualności

07.06.22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (2)

 Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńskiej” LGD zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15.06.2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Czytaj więcej

03.06.22

Ogłoszenie Zapraszamy do uczestnictwa w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Umowa na okres przejściowy 2021-2027

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Czytaj więcej

30.05.22

Ewaluacja końcowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zaprasza członków stowarzyszenia oraz beneficjentów na kolejne spotkanie w ramach ewaluacji końcowej wdrażanej obecnie Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki) – początek spotkania godz. 9:00. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2 godziny. Prowadzącym spotkanie będzie Pan Mariusz Wachowicz reprezentujący firmę Omikron – wykonawcę badania ewaluacyjnego. Dzięki właściwie przeprowadzonej ewaluacji będziemy mieli możliwość lepszego przygotowania się do opracowania nowej Strategii naszej LGD na kolejny okres programowania.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach proszę przesyłać na adres biuro@su-se.pl . O zakwalifikowaniu się powiadomimy w informacji zwrotnej.

Czytaj więcej

13.05.22

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2022

W związku z stwierdzonymi oszczędnościami wygenerowanymi przez naszych wnioskodawców w procesie realizacji operacji/projektów istnieje możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach realizacji LSR.

Czytaj więcej

12.04.22

Wynik oceny naboru wniosków nr I/EFRR/2022 operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

12.04.22

Wyniki oceny naboru wniosków nr II/EFRROW/2022 -operacje z zakresu infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

12.04.22

Wyniki oceny naboru wniosków nr I/EFRROW/2022 -Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

05.02.22

Warsztaty refleksyjne/ewaluacja 2022

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne/ewaluacja w dniu 14 luty 2022r. (poniedziałek) na godzinę 10.00 do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Tadeusza Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj więcej
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (2)

07.06.22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (2)

 Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńskiej” LGD zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15.06.2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Czytaj więcej
Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2022

13.05.22

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2022

W związku z stwierdzonymi oszczędnościami wygenerowanymi przez naszych wnioskodawców w procesie realizacji operacji/projektów istnieje możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach realizacji LSR.

Czytaj więcej
Komunikat o dniach wolnych od pracy

23.12.21

Komunikat o dniach wolnych od pracy

Informujemy, iż biura Stowarzyszenia będą nieczynne w dniach 27.12.2021r. oraz 07.01.2022r. z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy, to jest 25.12.2021r. oraz 01.01.2022r.

Czytaj więcej
Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

03.12.21

Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

W związku z koniecznością jak najszybszego uchwalenia zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, co pozwoli nam ogłosić nowe konkursy w ramach PROW (na ponad 2 mln zł) oraz EFRR (na 155 tyś. zło) już w styczniu 2022, zapraszamy Państwa na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD w dniu 10.12.2021. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. Początek zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej
Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

19.11.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Czytaj więcej
Komunikat dotyczący Pracy Biura

01.10.21

Komunikat dotyczący Pracy Biura

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż od dnia 04.10.2021r. do dnia 08.10.2021r. Biura w Sejnach i Suwałkach będą pracowały wyłącznie w systemie zdalnym.

Kontakt wyłącznie na email: biuro@su-se.pl 

Czytaj więcej

Obszar naszego działania