Bądź na bieżaco
Sprawdź aktualności

15.03.23

Wyniki oceny naboru wniosków nr V/EFRROW/2022 -Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr V/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

15.03.23

Wynik oceny naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022 operacje z zakresu -infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

10.01.23

Podziękowania

W imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w ich organizacji oraz wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków w dwóch obszarach: rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej ze środków EFRROW.

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.. Początek spotkania – godz. 10:00

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr V/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr V/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków w zakresie premii na zakładanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.   Początek spotkania – godz. 13:00

Czytaj więcej

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków V/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 110 278,68 euro (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 441114,72 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

- Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 60 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi:  104 407,10 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 417 628,4zł).

Czytaj więcej

30.11.22

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy organizacje pozarządowe w tym Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego oraz Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 14.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej

10.01.23

Podziękowania

W imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w ich organizacji oraz wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne

30.11.22

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy organizacje pozarządowe w tym Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego oraz Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 14.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (4)

30.11.22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (4)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszamy  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej
Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne

30.11.22

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego i Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 12.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do Sejn

29.11.22

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do Sejn

Zapraszamy mieszkańców powiatu sejneńskiego na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 02.12.2022 r. Sala Starostwa w Sejnach, ul. J. Piłsudskiego 34, godz. 11.00.

Czytaj więcej
Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektów współpracy

17.11.22

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektów współpracy

W związku z planowaną realizacją projektu współpracy na rzecz podniesienia kompetencji mieszkańców terenu objętego LSR przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej

Obszar naszego działania