Rada Stowarzyszenia

Kadencja Rady trwa do końca okresu wdrażania zatwierdzonego LSR

Anielak Wiesław -Przewodniczący Rady
Winiewicz Dorota -Wiceprzewodnicząca Rady
Topolska Iwona –Sekretarz Rady
Naruszewicz Tomasz
Wasilewski Zenon
Walicka-Grzyb Ewa
Bogdanowicz Paweł
Jegorow Aleksandra
Bernatowicz Teresa
Głowicki Henryk
Hołubowicz Marcin
Tyczkowski Marek