Rada Stowarzyszenia

Kadencja Rady trwa do końca okresu wdrażania zatwierdzonego LSR

  1. Anielak Wiesław -Przewodniczący Rady
  2. Topolska Iwona -Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Hołubowicz Marcin –Sekretarz Rady
  4. Naruszewicz Tomasz
  5. Wasilewski Zenon
  6. Oberszt Aleksandra
  7. Bernatowicz Teresa
  8. Tyczkowski Marek
  9. Zachariasz Tomasz