Zapraszamy na spotkania informacyjne

Aktualnie prowadzone szkolenia

Projekty współfinansowane ze środków EFRR

Data szkolenia: 21.08.2018r. godz. 10:30
Miejsce szkolenia: Suwałki; T. Kościuszki 71 (biuro LGD)
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRR

21.08.2018 Suwałki godz.10:30

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFRR:

Typ 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
Typ  7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
 

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
Początek spotkania – godz. 10:30

Tworzenie i rozwój inkubatorów

Data szkolenia: 22.08.2018r godz. 10:30
Miejsce szkolenia: Suwałki; T. Kościuszki 71 (biuro LGD)
Ilość miejsc: bez ograniczeń

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRROW

22.08.2018 Suwałki godz.10:30

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków na operacje dofinasowane ze środków EFRROW w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
Początek spotkania – godz. 10:30

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Data szkolenia: 19.05.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, Sejny
Ilość miejsc: bez ograniczeń
Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

  W związku z trwającym naborem wniosków:

nr V/EFS/2018 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...

nr VI/EFS/2018 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

nr III/EFRROW/2018  - Podejmowanie działalności gospodarczej,

nr IV/EFRROW/2018  - Rozwój działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym.


Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 (wtorek)

Pełna treść zaproszenia link.

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Programów Aktywności Lokalnej 05.04.2018

Data szkolenia: 05.04.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, ul. Świerkowa 45
Ilość miejsc: brak ograniczeń

W związku z trwającym naborem wniosków nr III/EFS/2018 na działania  z zakresu typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.