18.12.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr III/EFRROW/2019 - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalneg

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr III/EFRROW/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

18.12.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr II/EFRROW/2019 - infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

18.12.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr VI/EFRR/2019 -Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr VI/EFRR/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

18.12.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr IV/EFRR/2019 - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFRR/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

12.12.19

Biura w dniu 27 grudnia br. będą nieczynne

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu, 27 grudnia br.  jest dniem wolnym od pracy w w biurach Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD, dzień ten będzie odpracowany w dniu 14 grudnia.

Czytaj więcej

14.11.19

Informacja ze szkolenia 14.11.2019r

        W dniu 14.11.2019r odbyły się dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych naborów: V/EFS/2019 oraz IV/EFS/2019

 

Czytaj więcej

06.11.19

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe EFS Typ 4 i 5

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:

Godz. 10:00

- Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,

- Typ projektu 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

Czytaj więcej

06.11.19

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Typ 9 i 10

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:

Godz. 13:00

- Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności,

-  Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na spotkaniach omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej