10.01.23

Podziękowania

W imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w ich organizacji oraz wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków w dwóch obszarach: rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej ze środków EFRROW.

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.. Początek spotkania – godz. 10:00

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr V/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr V/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków w zakresie premii na zakładanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.   Początek spotkania – godz. 13:00

Czytaj więcej

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków V/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 110 278,68 euro (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 441114,72 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej

15.12.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

- Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 60 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi:  104 407,10 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 417 628,4zł).

Czytaj więcej

30.11.22

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy organizacje pozarządowe w tym Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego oraz Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 14.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej

30.11.22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (4)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszamy  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

30.11.22

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego i Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 12.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej