30.08.18

Komunikat dla operatora (nabór I/EFS/2018)

I/EFS/2018 - typ 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

24.08.18

Wyniki oceny naboru VI/EFS/2018 działanie – Małe szkoły

Wyniki oceny naboru VI/EFS/2018 działanie – Małe szkoły

Czytaj więcej

24.08.18

Wyniki oceny naboru V/EFS/2018 działanie – Przedszkola

Wyniki oceny naboru V/EFS/2018 działanie – Przedszkola

Czytaj więcej

24.08.18

Wyniki oceny naboru III/EFRROW/2018 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

Informacja o wynikach naboru III/EFRROW/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

24.08.18

Wyniki oceny naboru IV/EFRROW/2018 na operacje z zakresu - Rozwój działalności gospodarczej

Informacja o wynikach naboru IV/EFRROW/2018 Rozwój działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

22.08.18

Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

 Na operacje w zakresie "Przetwórstwo rolno – spożywcze"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej

07.08.18

Tworzenie i rozwój inkubatorów

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Czytaj więcej

07.08.18

Projekty współfinansowane ze środków EFRR

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Czytaj więcej