13.05.22

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2022

W związku z stwierdzonymi oszczędnościami wygenerowanymi przez naszych wnioskodawców w procesie realizacji operacji/projektów istnieje możliwość ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach realizacji LSR.

Czytaj więcej

12.04.22

Wynik oceny naboru wniosków nr I/EFRR/2022 operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

12.04.22

Wyniki oceny naboru wniosków nr II/EFRROW/2022 -operacje z zakresu infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

12.04.22

Wyniki oceny naboru wniosków nr I/EFRROW/2022 -Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

05.02.22

Warsztaty refleksyjne/ewaluacja 2022

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne/ewaluacja w dniu 14 luty 2022r. (poniedziałek) na godzinę 10.00 do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Tadeusza Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj więcej

13.01.22

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego naboru nr I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

W ramach szkolenia omawiane będą tematy dotyczące kryteriów dostępu oraz dokumentacji dołączanej do wniosku.

Czytaj więcej

12.01.22

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych naborów: nr II/EFRROW/2022 - infrastruktura społeczna oraz nr I/EFRR/2022 Rewitalizacja małej skali

W ramach szkolenia omawiane będą tematy dotyczące kryteriów dostępu oraz dokumentacji dołączanej do wniosku.

Czytaj więcej

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 25.01.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 18.02.2022 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 274 057,71€ (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 096 230,84 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej