14.06.18

Komunikat (ryczałt z EFS)

O zmianie niektórych wzorów dokumentów do umów rozliczanych ryczałtem z EFS.

Czytaj więcej

13.06.18

Informacja o zmianie załącznika do umowy

Dotyczy osób, które otrzymają dofinansowanie w ramach podjęcia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

08.06.18

Zaproszenie na spotkanie-szkolenie

Spotkanie dotyczy pisania wniosków do ogłoszonych naborów V/EFS/2018, VI/EFS/2018, III/EFRROW/2018, IV/EFRROW/2018, 

Czytaj więcej

08.06.18

Zaproszenie na Walne i porządek obrad

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska Lokalna” Grupa Działania na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2018r.

Czytaj więcej

07.06.18

Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska Lokalna” Grupa Działania. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania i dotyczą głównie wskaźników, oraz załącznika nr 2 Plan działania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanie miejsca w LSR, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

Czytaj więcej

01.06.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2018

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

  Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje w ramach zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 

Czytaj więcej

01.06.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej

01.06.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFS/2018 - Małe szkoły

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Czytaj więcej