30.12.20

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2021 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 15.02.2021 r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 15.02.2021 r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 138 616,69 PLN
Maksymalna wartość dofinasowania: 200 000,00 PLN.

Czytaj więcej

30.12.20

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2021 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków:
− Termin, od którego można składać wnioski – 18.01.2021 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 15.02.2021 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 442 490,13 EUR (1 769 960,52 PLN)

Czytaj więcej

22.12.20

Komunikat o dniu wolnym od pracy w dniu 24 grudnia

Informujemy, że  dzień 24 grudnia 2020 r będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia.

Czytaj więcej

05.11.20

Zaproszenie na zdalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

Działając na podstawie § 17 p 2 statutu Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków na dzień 20 listopada 2020 roku, które odbędzie się o godzinie 13:00  (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Il termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 13:30.

Czytaj więcej

16.10.20

Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w LSR

W związku z korzystnym dla naszego Stowarzyszenia przeliczeniem różnic kursowych występujących podczas przeliczania kwoty dostępnych środków na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych zmian wynikających z powyższych przeliczeń.

Czytaj więcej

10.09.20

Wyniki oceny naboru wniosków w ramach projektów grantowych 1/2020/G

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1/2020 /G  zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

10.09.20

Wyniki oceny naboru wniosków w ramach projektów grantowych 2/2020/G

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2 /2020 /G  zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

10.09.20

Wyniki oceny naboru wniosków w ramach projektów grantowych 3/2020/G

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 3 /2020 /G  zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej