19.11.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Czytaj więcej

01.10.21

Komunikat dotyczący Pracy Biura

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż od dnia 04.10.2021r. do dnia 08.10.2021r. Biura w Sejnach i Suwałkach będą pracowały wyłącznie w systemie zdalnym.

Kontakt wyłącznie na email: biuro@su-se.pl 

Czytaj więcej

10.09.21

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w siedzibie Gminy Suwałki  (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 11:00.

Czytaj więcej

22.08.21

Zapraszamy do miejscowości Nowinka na projekcję kina plenerowego

"Pan Idealny"

Projekcja kina plenerowego w dniu 27.08.2021r w miejscowości Nowinka na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury, od godziny 20.30 wstęp wolny

Czytaj więcej

13.08.21

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji lokalnych kryteriów wyboru operacji zaobserwowanych w ramach kolejnych naborów wniosków organizowanych przez naszą LGD, na wniosek Rady Stowarzyszenia, planujemy dokonanie zmian w w/w kryteriach.

Czytaj więcej

10.08.21

Zapraszamy do miejscowości Bakałarzewo na projekcję kina plenerowego

"Pan Tadeusz"

Projekcja kina plenerowego w dniu 20.08.2021r w Bakałarzewie na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie od godziny 20.30 wstęp wolny

Czytaj więcej

10.08.21

Komunikat w sprawie zmiany załącznika do ogłoszeń - wzór deklaracji wekslowej

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

04.08.21

Zapraszamy do miejscowości Giby na projekcję kina plenerowego

„Najlepsze najgorsze wakacje”

Projekcja kina plenerowego w dniu 07.08.2021r w Gibach na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury (plaża) od godziny 21.00 -wstęp wolny

Czytaj więcej