30.11.22

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (4)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszamy  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

30.11.22

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu sejneńskiego, suwalskiego i Gminy Nowinka na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w  dniu 12.12.2022 r. Sala Stowarzyszenia, ul. T. Kościuszki 71, Suwałki, godz. 10.00.

Czytaj więcej

17.11.22

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektów współpracy

W związku z planowaną realizacją projektu współpracy na rzecz podniesienia kompetencji mieszkańców terenu objętego LSR przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej

14.11.22

Wynik oceny naboru wniosków nr II/EFRR/2022 operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

22.09.22

Terminarz spotkań – II tura

 Zakończyliśmy pierwszą turę spotkań potrzebną do analizy SWOT obszaru objętego nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania z mieszkańcami w ramach II tury konsultacji.

Czytaj więcej

09.09.22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (3)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

25.08.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 30.09.2022 r. do godziny 15:30

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych w ramach naboru wynosi: 179 850,52 PLN

Czytaj więcej