11.04.18

Wyniki naboru wniosków I/EFS/2018 - wybór operatorów - działalność gospodarcza

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFS/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny. Do pobrania: Protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych.

Czytaj więcej

11.04.18

Wyniki naboru wniosków I/EFRROW/2018 - infrastruktura edukacyjna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny. 

Czytaj więcej

11.04.18

Wyniki naboru wniosków II/EFRROW/2018 - infrastruktura inna niż edukacyjna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny. Do pobrania: Protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych.

Czytaj więcej

11.04.18

Wyniki naboru wniosków I/EFRR/2018 - OZE

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny. Do pobrania: Protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych.

Czytaj więcej

11.04.18

Wyniki naboru wniosków II/EFS/2018 - CIS

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFS/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny. Do pobrania: Protokół z posiedzenia Rady oraz listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych.

Czytaj więcej

08.04.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018
Dodano dnia:2018-04-16
W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018.- Rewitalizacja małej skali. Typ projektu nr 9  na operacje z zakresu: 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ...

Czytaj więcej