07.07.21

U1-1/3/2020/G OSP Sejny

Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach realizuje Zadanie
nr U1-1/3/2020/G pt. „Pielęgnowanie tradycji narodowych i kulturowych poprzez naukę gry dzieci i  młodzieży pieśni patriotycznych, kościelnych, tanecznych na instrumentach muzycznych”

Czytaj więcej

06.07.21

Zapraszamy do miejscowości Zielone Kamedulskie na projekcję kina plenerowego

"Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie"

Nowy termin projekcji kina plenerowego w dniu 30.07.2021r. w Zielonym Kamedulskim od godziny 21.30 wstęp wolny.

Czytaj więcej

25.06.21

Zapraszamy do Raczek na plenerową projekcję filmu pt. "Czym chata bogata"

Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach zapraszają na plenerową projekcję filmu pt. "Czym chata bogata" w dniu 10.07.2021r w Raczkach, na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury od godziny 21.30  -wstęp wolny.

Czytaj więcej

24.06.21

Zapraszamy do Filipowa na plenerową projekcję filmu pt. "Czworo dzieci i COŚ"

Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Filipowie zapraszają na plenerową projekcję filmu pt. "Czworo dzieci i coś" w dniu 02.07.2021r w Filipowie na placu za urzędem gminy od godziny 21.30 wstęp wolny.

Czytaj więcej

07.06.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 dotyczącym możliwości zwiększenia alokacji środków na wdrażanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju informujemy, że dodatkowa kwota, jaką możemy dysponować to 487 000,00 euro w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Czytaj więcej

27.05.21

Komunikat ARiMR

W dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

25.05.21

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce”

Stowarzyszenie Wiejskie „ PO DRABINIE” zaprasza zainteresowane dzieci i młodzież od 16 do 25 roku życia do wzięcia udziału w projekcie pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce”

Czytaj więcej

06.05.21

Konkurs kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w największym konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Czytaj więcej