11.05.23

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 06.06.2023r.

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

26.04.23

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 11.05.2023r.

 W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

15.03.23

Wyniki oceny naboru wniosków nr V/EFRROW/2022 -Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr V/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

15.03.23

Wynik oceny naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022 operacje z zakresu -infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

10.01.23

Podziękowania

W imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w ich organizacji oraz wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków w dwóch obszarach: rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej ze środków EFRROW.

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.. Początek spotkania – godz. 10:00

Czytaj więcej

09.01.23

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr V/EFRROW/2022

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr V/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków w zakresie premii na zakładanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.   Początek spotkania – godz. 13:00

Czytaj więcej

26.12.22

Informacja o likwidacji Biura terenowego oraz punktu konsultacyjnego w Sejnach

Zarząd Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD informuje o likwidacji Biura terenowego oraz punktu konsultacyjnego w Sejnach z dniem 30.12.2023r. Zapraszamy do Biura w Suwałkach przy ulicy T. Kościuszki 71. w godz. od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej