02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

Czytaj więcej

08.02.19

Informacja o rekrutacji do projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą  ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania”

Czytaj więcej

04.02.19

Wojewódzka akcja identyfikacji producentów

Samorząd Województwa Podlaskiego oraz Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zwracają się z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety.

https://producenci.wrotapodlasia.pl

Jej celem jest dotarcie do producentów i rolników zainteresowanych:

  • sprzedażą bezpośrednią i krótkimi łańcuchami dystrybucji,
  • rolniczym handlem detalicznym,
Czytaj więcej

24.01.19

Ankieta -Badanie jakości życia na naszym terenie

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą do mieszkańców gmin z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju o wypełnienie elektronicznej ankiety w celu przekazania swoich odczuć i opinii na temat jakości życia na naszym terenie.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5feb4856&&b=133f17b8f1&&c=7ed20944

Czytaj więcej

14.01.19

Warsztaty refleksyjne 28.01.2019

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 do siedziby biura przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj więcej

23.12.18

Życzenia

Życzenia

Czytaj więcej

21.12.18

Biura LGD w dniu 24 grudnia br. będą nieczynne

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu, 24 grudnia br.  jest dniem wolnym od pracy w w biurach Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD.

Czytaj więcej

18.12.18

Wyniki oceny naboru 1 /2018 /G

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1 /2018 /G  zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej