23.05.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

23.05.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr I/EFS/2019 -Rodziny

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFS/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

23.05.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

23.05.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRR/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

23.05.19

Wyniki oceny naboru wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr III/EFRR/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

29.04.19

Biura LGD w dniu 2 maja br. będą nieczynne

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu, 2 maja br.  jest dniem wolnym od pracy w biurach Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD.

Czytaj więcej

17.04.19

Życzenia Wielkanocne

Wesołego ALLELUJA

życzy Zarząd oraz pracownicy

Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

Czytaj więcej

08.04.19

Informacja o zakończeniu naboru wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, iż w ramach naboru wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków. 

Czytaj więcej