Ogłoszenie o naborze wniosków  I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR

na operacje z zakresu Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.2 2 Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.2.4 Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze nr III/EFRR/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr III/EFRR/2018

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ operacji 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze nr IV/EFRR/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr IV/EFRR/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Czytaj więcej