Przedłużenie trwania naborów nr  II/EFRR/2018

04.05.18

Przedłużenie trwania naborów nr II/EFRR/2018

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Czytaj więcej

08.04.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018
Dodano dnia:2018-04-16
W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2018.- Rewitalizacja małej skali. Typ projektu nr 9  na operacje z zakresu: 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ...

Czytaj więcej