Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2021 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

30.12.20

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2021 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 15.02.2021 r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 15.02.2021 r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 138 616,69 PLN
Maksymalna wartość dofinasowania: 200 000,00 PLN.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

15.09.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.10.2019 r. do godziny 15:00

Komunikat  -Zmiana załącznika Regulaminu Rady

Informujemy, iż uległ zmianie Regulamin Rady Suwalsko-Sejneńskiej LGD załącznik do naboru nr 11 w zakresie zmiany Załącznika nr 1 do części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji (RPOWP) -

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) punkt 9 „Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem

rozliczania określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków.”

Obowiązuje od dnia publikacji

 Dodany: 24.10.2019r
 

Czytaj więcej