W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Dodany 12.04.22