Komisja Rewizyjna

Mieczysław Plesiewicz
Tomasz Kardel

Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD.
Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat