Komisja Rewizyjna
  • Teresa Strękowska - Przewodnicząca Komisji
  • Aneta Mandygraf
  • Barbara Orchowska

Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD.
Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat