Komisja Rewizyjna
  • Szabłowska Halina - Przewodnicząca Komisji
  • Mieczysław Plesiewicz
  • Tomasz Kardel

Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD.
Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat